Advisory Board

Advisory Board

 • Dr. R. C. Bansal

  University of Pretoria, South Africa

 • Dr. Manish Bhardwaj

  InanoEnergy, Portugal

 • Dr. Bhupendra Sharma

  Seoul, South Korea

 • Mr. Devesh Salvi

  CB&I, Netherlands

 • Prof. Pankaj Shrivastava

  IIT, Delhi

 • Dr. Somnath C. Roy

  IIT, Madras

 • Dr. Mahesh Kumar

  IIT, Jodhpur

 • Prof. (Dr.) R. K. Bayal

  Rajasthan Technical University, Kota

 • Dr. Balkrishna Eknath Narkhede

  NITIE, Mumbai

 • Dr. Naveen Jain

  CTAE, Udaipur

 • Sh. Vivek Singh

  BSES, Delhi

 • Prof (Dr.) B P Nandwana,

  CTAE, Udaipur

 • Prof. D P Kothari

  JDCEM, Nagpur

 • Dr. Ravi Joshi

  BARC, Mumbai

 • Sh. T K Rath

  Indian Bureau of Mines, Rajasthan

 • Sh. S K Yadvendu

  RSMML,JhamarKotda Mines

 • Sh. Sanjay Shrimali

  RSMML, JhamarKotda Mines

 • Dr. HarshaVardhan,

  NIT, Surathkal

 • Dr. MangalpadyAruna

  NIT, Surathkal

 • Dr. Jai Ram Prasad Gupta

  NSIT, Delhi

 • Prof. SmritiSrivastava

  NSIT, Delhi

 • Mr. Amit Joshi

  ACM, CSI, Udaipur

 • Er. AnurodhPrashant

  FIE, IEI, ULC

 • Er. M K Mathur

  FIE, IEI, ULC

 • Er. Y K Bolia

  MIE, IEI, ULC

 • Er. A S Choondawat

  FIE, IEI, ULC

 • Er. NavnitaMathur

  PHED, Udaipur

 • Er. S R Ooktawat

  FIE, ULC

 • Er. R C Kumawat

  FIE, IEI, ULC

 • Er. Rajdeo Singh

  RSMML, Udaipur

Important Links